KONTAKTA

Adress: Sydöstra Sveriges Travsällskap
394 70 Kalmar
Telefon: 0480-44 35 50 (växel)
Telefax: 0480-44 35 67, 
0480-44 35 68
Postgiro: 15 80 00-0
Bankgiro: 853-8514
Expeditionstider: Vardagar 09.00 - 16.00
Lunch 12.00 - 13.00
Travrestaurang: 0480-44 35 56
0480-44 35 50
070-34 43 115
ATG-kliniken: 0480-47 12 74
Programändringar/resultat: 0771-10 20 56

Du kan även kontakta oss direkt genom att fylla i formuläret nedan.
Meddelande skickas till Kalmartravets expedition.
(Observera att Du måste ange namn och e-postadress.)

Namn:
E-post:
Meddelande:
 

© 1999-2016 Kalmartravet | Sydöstra Sveriges Travsällskap, 394 70 Kalmar | 0480-44 35 50 | info@kalmartravet.se