TÄVLINGSRUTINER PÅ KALMARTRAVET

ALKOTEST:

Samtliga körsvenner/ryttare alkotestas uppe hos stallvakten innan de kör/rider ut i sitt första lopp.

BESTRAFFNING:

Meddelas på resultatlistorna.

DEFILERING:

Ekipagekontrollanten kallar till defilering genom högtalare. Samling i defileringsvolten ska ske inom den tid som anges. Direkt vid defilering ropas “fem minuter till start”. Anspänd checkrem är tillåten. Alla ekipage vänder upp vid 2140-starten och gör provstart direkt.

DISKVALIFIKATION:

Löpningsreferatet bryts och diskvalificeringen ropas ut. Hästens nummer hängs ut på bandomartornets räcke (på innerplan)

GÄSTBOXAR/GÄSTBOXLISTOR

Gästboxarna är plomberade efter rengörning och descinficering.
Tränare bryter själv plomberingen när hästen ställs in. Skulle plomberingen vara bruten eller om tränare ej är nöjd med rengörningen skall kontakt tagas med Inskrivningen innan boxen tas i bruk.
När plomberingen brutits och hästen ställts in har tränaren accepterat boxen och dess skick.
Strömedlet är spån och inget annat strömedel får läggas in.
Hö ska ges i hönät, ej direkt på golvet!
Gästboxlistan finns anslagen ho stallvakten.

EJ VOJLOCK

får användas fram till tidpunkten för bilprovstarten (normalt en timme före start av lopp 1) och ska anmälas till sekretariatet senast kl. 14.00 tävlingsdagen. Gästbox kan ej garanteras. Häst ej licensierad på Kalmartravet debiteras banavgift.

HOVSLAGARE:

Jörgen Palm 070-640 10 36. Finns längst ner på stallbacken bakom gäststallarna A-F.

IDENTIFIERING:

Utanför provtagningsstallet. Lista på de som ska id-kollas finns på inskrivningen.

NUMMERTECKEN:

Hämtas på inskrivningen. Ska lämnas tillbaka väl rengjorda samt läggas på rätt plats!

PARKERING:

Behöriga bilar/transporter med mera ska parkeras på anvisad/markerad plats.

PRISCEREMONIER:

Vinnarcirkeln ligger vid sidan om upploppsrakan mot publikplats. Vid hederspris kliver kusken av och hästen tas om hand av Kalmartravets personal. Innan segerintervjun fotografering.

PROVSTARTER:

Direkt vid avslutad defilering. Vänd upp vid 2140-starten och provstarten körs direkt.
Provstart bakom startbil, normalt en timme före start av lopp 1.

PROVTAGNINGSSTALL:

Beläget till vänster om uppfarten från tävlingsbanan.

SKOINFORMATION:

Lämnas på Inskrivningen. Tränaren är skyldig att lämna skoinfo på samtliga hästar även om de ska gå med skor. För häst som startar inom streckspel V4, V5, V64, V65, V75, V86 ska skoinformationen lämnas senast 1 timme före streckspelets början. För häst som tävlar utom streckspelet ska skoinformationen lämnas senast 15 minuter före resp lopps starttid.  Ingen skoinformation ska lämnas vid kval/premielopp.Tränare kan i undantagsfall ändra från barfota till skor fram till defilering till av respektive lopp. Ändring skall snarast möjligt meddelas ekipagekontrollanten.

VETERINÄR:

Finns i kuren i stallkurvan.

VID OLYCKSFALL:

Kontakta ekipagekontrollanten.

VÄGNING:

Ut- och invägning av montéryttare sker i provtagningsstallet.

VÄRMNING:

Banan öppen för värmning två timmar före första start. Samtliga hästar ska använda nummertecken. Värmning i bakvarv ej tillåten efter lopp 1.

 

© 1999-2016 Kalmartravet | Sydöstra Sveriges Travsällskap, 394 70 Kalmar | 0480-44 35 50 | info@kalmartravet.se