Fortsatta restriktioner

12 januari, 2022

Från och med den 1 december måste du ha vaccinationsbevis när du besöker Kalmartravets restauranger och publikområden.

Svensk Travsport har tidigt under pandemin valt att följa de rekommendationer som regeringen har lagt fram och även varit proaktiva genom att stänga för publik samtidigt som stallbacken betraktades som en strikt arbetsplats. Det gjordes för att skydda travsporten och se till att tävlingsverksamheten kunde rulla på.

Svensk Travsport har under ett möte med travbanorna tagit beslutet att införa vaccinationsbevis på alla publika områden under tävlingsdagar. Det ska vara tryggt att gå på trav för besökare. Det kommer därmed att behövas ett vaccinationsbevis i entrén för att komma in.

På stallbacken är det öppet för de aktiva som arbetar under tävlingsdagen att delta utan att ha ett vaccinationsbevis. Om man ska röra sig mellan områdena så kommer beviset att behövas.

Vi kommer att informera på samtliga banor hur allmänheten minskar smittspridningen.

För att skapa ett vaccinbevis så går du lättast in på www.covidbevis.se . Har du en e-legitimation tar det några minuter att få ett vaccinationsbevis.

På restaurangerna är det sittande gäster som gäller och max 8 personer/sällskap samt en 1 meter mellan borden. Som vanligt gäller det att vara försiktig, hålla avstånd och stanna hemma om man uppvisar sympton.

FAQ – Vaccinationsbevis

Kan jag komma med ett negativt Covidtest?
Nej det är enbart vaccinationsbevis som gäller

Vad gäller för hästägare?
De räknas som publik och behöver ett vaccinationsbevis.

Vad gäller på stallbacken?
Tillträde till stallbacken har samma reglering som nu gällande aktiva och övrig personal. Vaccinationsbevis är inte ett krav på denna yta. Om man ska in på publika områden från stallbacken krävs ett vaccinationsbevis.

Behöver jag ett vaccinationsbevis för restaurangbesök?
Ja

Kan jag komma in utan vaccinationsbevis
Undantag görs för publik under 18 år. Kan du av medicinska skäl inte ta vaccin så har du tillträde mot ett medicinskt bevis för situationen.

Var skaffar jag ett vaccinationsbevis med e-legitimation?
Har du en e-legitimation kan du ladda ner eller skriva ut ett från www.covidbevis.se

Hur skaffar jag ett vaccinationsbevis utan e-legitimation?
Har du inte möjlighet att använda en e‑legitimation kan du beställa ditt vaccinationsbevis via blankett som du hittar på E‑hälsomyndighetens webbplats. Där väljer du den blankett som bäst passar dina förutsättningar, fyller i den och postar den.

Hur är det med personal och funktionärer på travbanan?
De räknas till verksamhetskritisk personal och innefattas inte av kravet.