Förändringar öppettider stora banan

06 april, 2021

Banan är stängd följande dagar:

Måndag 12 april- torsdag 15 april
pga hyveljustering.
Rakbanan öppen men iaktta försiktighet vid körning dit.

Torsdag 6 maj-fredag 7 maj pga inmätning av banan. Arbetet pågår även under torsdag kvällen. Vid körning till rakbanan håll ytterkant  som vanligt och var uppmärksamma och försiktiga då personalen som arbetar med inmätningen inte är vana vid hästar.