Hyveljustering vecka 15

08 mars, 2021

Hyveljustering av stora banan påbörjas måndag 12 april och beräknas pågå 3-4 dagar. Mer info ring Lasse 073-622 93 94.