Kompletteringslopp licens!

01 april, 2021

Behöver du komplettera din kör/montélicens så finns det möjlighet till det vid TVÅ tillfällen:
Fredag 16 april kl. 18.30
Måndag 3 maj kl. 18.30

Vid dessa två tillfällen kommer det att köras två utbildningslopp. Då antalet platser är begränsat till 8 deltagare/lopp pga Covid restriktioner, är det i första hand ni som behöver komplettera licensen som får var med. Övriga  i mån av plats.

Anmälan, frågor m m till Alexandra Wisén 076-010 16 62