Provlopp från 1 juni

25 maj, 2021

Om inte de regionala restriktionerna förlängs kan vi öppna upp för provlopp igen med början 2 juni kl.  14.00.
Startanmälan senast kl. 10.00 samma dag på tel 070-344 04 87 el mail anethe.jonsson@kalmar.travsport.se.

Följande regler gäller för stallbacken under provloppstid som räknas 1 timme innan första start och fram till 30 min efter sista loppet:

Följande har tillträde till stallbacken under provloppstid:
– Personer som deltar i provloppen (max 2 personer/häst)
– Annan träningskörning
– Personer som har  en arbetsuppgift knuten till de hästar som finns på stallbacken
Stallbacken är stängd för övriga.