PROVLOPP I AMATÖRKLUBBENS REGI

20 juli, 2020

lördagar med början lördag den 5 september kl. 11.00
Anmälan samma dag senast kl. 10.00 till carlssom@hotmail.com eller 072-23 514 21

Amatörklubben kommer fortsättningsvis att arrangera provlopp första tävlingsfria lördagen i varje månad.
Provloppen är gratis för medlemmar i amatörklubben, 50 kr för övriga och som betalas vid vojlocksutlämnandet.
Provloppsregler: hästen ska vara upptagen på träningslista samt körsven/ryttare ska ha giltig licens.

I rådande tider följer vi Folkhälsomyndighetens direktiv, rekommendationer och restriktioner.
Vi håller avstånd och samlas inte i grupper. Publikplats stängd.