Renovering stall B-C

06 september, 2021

Måndag 20 september påbörjas arbetet med att byta ut stallinredningen i stall B-C. Arbetet beräknas pågå t o m måndag 27 september. Under denna tid hänvisas ni som hyr boxar i berörda stall till boxarna i stall A. När ni lånar boxar i stall A skall dessa mockas ur efter användning men det rena spånet ska lämnas kvar. Boxarna i stall B-C måste tömmas helt och sopas ur senast söndag 19 september.