Stök och bök på stallbacken en tid framöver

03 maj, 2021

Grävning av fjärrvärme och utbygge av nya gäststallet vid duscharna kommer att ske i två etapper. Tidsplanen är svår bl a pga pandemin.

Etapp 1 12 maj-20 maj

Grävning från pannhuset längs med stenmuren på stallbackssidan (infarten till långsamslinga vid stall Axelsson).
Under denna tid planeras det även att  gjuta platta för utbyggnad av nya gäststallet vid duscharna.

Etapp 2 24 maj-4 juni
Fortsatt grävning nu förbi framsidan av stall Axelsson, Fajersson och nya gäststallet.
Samtidigt pågår arbete med utbyggnad av nya gäststallet som ska innehålla nya/fler duschar samt tvättplatser för utrustning och vagnar.