Aktuellt

2020 var ett annorlunda år med inställda och framflyttad ponnytävlingar pga Coronapandemin världen över. Fyra heldagar  blev körda från juni-oktober.

Samarbetet med Travskolan fortgår på olika sätt i en mycket positiv anda. På samma sätt har vi stor hjälp från Kalmartravets tjänstemän vilket gör att många problem snabbt kan lösas och beslut tas utan omvägar och allt blir så mycket lättare!

Vår viktigaste inkomstkälla har alltid varit Restaurang Spikens garderob som vi bemannar under stortravets tävlingsdagar. Då travet tävlar utan publik och med stängda publikplatser och restauranger ligger denna uppgift för närvarande på is.

Om du undrar över något, maila gärna svenerik.lorentzon@gmail.com

 

Här kommer lite statistik över våra aktivas resultat på samtliga banor:
Statistik