Digital Skylt

Vill Ni synas på en av Nordens största digital skylt (nästan)?

Enligt trafikverkets beräkningar 2022 passerar 31 000 fordon/dag, vilket vilket blir 11 532 000 fordon under ett år!

Antal företag är maximerat till 10 st med max 12 olika budskap. Budskapet visas i 10 sekunder och det tar ca 5 sekunder för en bil att passera synfält av skylten.
Antal visningar/timme är 30 visningar vilket under en månad blir 11 000 visningar.

Mer information och bokningar: andreas.danielsson@kalmar.travsport.se, tel. 070-822 19 14