Intresseföreningar

Kalmar Travamatörklubb

Kontaktperson:
Ordförande Kjell Gustafsson 070-333 22 43
Mail: kjellegust547@gmail.com
Hemsida
Facebook

Kalmar Ponnytravare

Kontaktperson:
Ordförande Malin Borg 072-711 86 13

Sydöstra Sveriges Hästägareförening

Kontaktperson:
Ordförande Curt-Olof Dahl 070-819 67 61
Mail: curtolofdahl@gmail.com