A-TRÄNARE PÅ KALMARTRAVET

STEFAN AXELSSON

Lötvägen 83
394 71 KALMAR

Tel. 0709-76 40 60

Träningscamp: Kalmartravet
stefanaxelsson@hotmail.com
Träningslista och statistik

HÅKAN DANIELSSON

Fösingsmåla Södergård 12
360 23 ÄLMEBODA
0477-661 61, 070-626 48 54
hakandanielsson@telia.com
Egen hemsida

Träningslista och statistik

GREGER FAJERSSON

Södra Malmgatan 3 B lgh 1102
392 34 KALMAR
073-579 80 73

Träningcamp: Kalmartravet

fajersson@hotmail.com

Träningslista och statistik

EMMA E JOHANSSON

Böta 502
579 95  RUDA
072-517 83 68

stallemmaejohansson@hotmail.com

Träningslista och statistik

Följ mig på facebook

THOMAS JONSSON

Grindemåla 2545
382 92 NYBRO
0708-18 18 13
0480-552 15 (stall)
tjonssontrotting@icloud.com
Egen hemsida

Träningslista och statistik

MARIA T KARLSSON

Afvelsgärdevägen 31
371 63 LYCKEBY
076-562 02 57

Camp: Bredavik, Fågelmara

maria.k3@hotmail.com

Träningslista och statistik

THOMAS MADSEN

Tingby 214
395 91  KALMAR
0733-46 22 23
thomas@orangemaster.com
Egen hemsida

Träningslista och statistik

KEVIN OSCARSSON

Östergatan 10
342 51  VISLANDA
070-940 82 43
Träningscamp: Blädingeås

kevinoscarsson@msm.com

Träningslista och statistik

FREDRIK PERSSON

Trolleboda
370 45 FÅGELMARA
073-354 74 86
0455-36 50 00 stall
fredrik@fredrikpersson.com
Egen hemsida

Träningslista och statistik

MARIA ROSENBERG

Dammarskulla
362 94 TINGSRYD
0709-37 38 91
0477-140 95
rosenberg2010@hotmail.com

Träningslista och statistik

TOMASZ WISNIEWSKI

Smålandsgatan 8
392 53  KALMAR
076-096 58 72
Camp: Kalmartravet

stalltw.se@gmail.com

Träningslista och statistik

ANDERS ZACKRISSON

Norrgårdsgatan 1
392 37 KALMAR
0707-20 48 47
Camp: Fredrikströms Gård, Trekanten

zacke25@hotmail.com
Egen hemsida

Träningslista och statistik