Träningsbanor & gäststallar

Öppettider och info

AVVIKANDE ÖPPETTIDER

Här kommer information om planerade störningar på stallbacken samt förändringar av öppettider av träningsbanorna.

INFÖR STL SÖNDAG 23 JUNI
Samtliga gästboxar i stall A-F ska vara tömda och väl ursopade senast onsdag 19 juni kl. 21.00. Därefter är både boxar och stallgångar stängda. Används duscharna SKALL  de som vanligt lämnas rena från avföring!
Stora banan stänger kl. 12.00 torsdag 20 juni och är därefter stängd hela midsommarhelgen.

TÄVLINGSBANAN
Vardagar: 8-14
Onsdagar: 8-20 (sladdas ej efter kl. 15.30)
Lördagar: 8-13 (sladdas från kl. 9.30)
Tävlingsdagar: stängd
Söndagar samt helgdagar: stängd

Tävlingsbanan är ALLTID stängd för träning tävlingsdagar, söndagar samt röda dagar  om inget annat meddelas.
Övriga träningsbanor är alltid öppna med reservation för väderlek.
Vid körning på tävlingsbanan i bakvarv är det de fyra yttersta spåren som gäller. Det är inte tillåtet att köra i bakvarv på de fyra nedersta spåren (nedanför rygg), oavsett om man är ensam på banan eller inte och tror att man har koll. Böter kommer att utdelas till de som ej följer detta.

Banunderlag: 
Onsdagar försöker vi ha banan så nära tävlingsunderlag som möjlig.
Torsdagar är i normalfallet en prepareringsdag av banan inför tävling med bl a djupharvning (under normala väderförhållanden) hyvling, arbete med säkerhetsspåret m m.
Detta för att vi ska få en så bra och skonsam tävlingsbana som möjligt.

Håll koll här på hemsidan under nyheter samt facebook om ändringar av öppettider med tanke på väder, hyveljusteringar m m.

Info om tävlingsbanan
Upploppet 207 m
Banbredd vid 2140-starten 25,5m
Banbredd vid 1640/2640-starten 26 m
Banbredd i kurvorna 21 m
Genomsnittlig banbredd 22 m
Långsidorna 117,16 m

RAKBANAN
Rakbanan är 1000 m lång och öppen alla dagar vid tjänlig väderlek.
Sladdas dagtid under arbetstid samt lördagar under tävlingsbanans öppethållande.
Vid körning till rakbanan efter stängningstid SKALL de två yttersta spåren användas!
Vid körning på rakbanan var vänlig håll spåren, håll till vänster eller höger, kör inte i mitten!

SANDBANAN
Är tyngre än rakbanan och  löper parallellt med rakbanan. Är  590 m lång.
Sladdas dagtid under arbetstid samt lördagar under tävlingsbanans öppethållande.
Sandbanan är öppen alla dagar vid tjänlig väderlek.

BACKEN
är 290 lång med en stigning på 10-12 meter.
Sladdas dagtid under arbetstid samt lördagar under tävlingsbanans öppethållande.
Öppen alla dagar vid tjänlig väderlek.

Banavgift 2024

Denna avgift är en årlig avgift som tas ut för att anläggningen får nyttjas för träning och deltagande i provlopp och med tillgång till stallgång och duschspiltan. Alla som tränar på banan måste ha giltig tränarlicens samt erlägga banavgift.

Dagboxar finns att hyra för 160 kr ex moms/gång och bokas på sekretariatet senast dagen före träningstillfället. Boxen ska tömmas helt och sopas ur efter användning. Dagboxar går också att hyra månadsvis och kostar 425 kr ex moms/box/månad.

Vi har  ett samarbete med Tingsrydtravet som innebär att Kalmarlicensierade tränare som erlägger banavgift till Kalmartravet även kan träna på Tingsrydtravet utan kostnad förutom en boxhyra på 160 kr ex moms/box/tillfälle.

Banavgiften baseras på antal hästar och är indelad enligt följande (ex moms):
1-3 hästar i träning 2 200 kr
4-10 hästar i träning 4 000 kr
11-20 hästar i träning 6 000 kr
21 hästar och uppåt  7 500 kr

Ponny 500 kr.
Banavgiften för ponny ingår om man har licens för stor häst och betalar banavgift.

Följande ordningsregler gäller i gäststallar och på stallbacken:

– Efter användning av sin box ska boxen mockas ren från avföring
– Gångar sopas rena
– Lyset ska släckas och stalldörrarna ska stängas
– Ta upp sömmar m m vid skoning
– Det är inte tillåtet att ta spån ur olåsta boxar och ej heller använda olåsta boxar utan tillåtelse.
– Vagnar ska ej förvaras i boxen eller utanför stallet, använd vagnsförrådet vid gamla kliniken. Märk gärna upp era vagnar och vagnar som ej används flyttas.
– Rökning absolut förbjuden i SAMTLIGA stallar och toaletter.

PARKERING
Tävlingsdagar på Travskolans körplan samt bakom gäststallarna A-F.
Icke tävlingsdagar – bakom gäststallarna A-F.
Personbilar parkeras gärna  utanför grindarna.

DUSCHARNA
Vi tar upp efter våra hästar och slänger i gödselcontainern. Skyffel och sopborste finns utplacerade vid båda duschutrymmena.

OBS! Karbinhakar, sopkvastar, skyfflar och skottkärror m m  tillhör Kalmartravet!