Provlopp

På grund av utökade restriktioner för att minska smittspridningen av Covid-19  har ST beslutat att provloppen är inställda tillsvidare.

PROVLOPP I AMATÖRKLUBBENS REGI -inställda tillsvidare
körs kl. 11.00 första lördagen i varje månad.
Anmälan samma dag senast kl. 10.00 till carlssom@hotmail.com eller 072-23 514 21
Amatörklubben kommer fortsättningsvis att arrangera provlopp första tävlingsfria lördagen i varje månad.
Provloppen är gratis för medlemmar i amatörklubben, 50 kr för övriga som betalas vid vojlocksutlämnandet.
Provloppsregler: hästen ska vara upptagen på träningslista samt körsven/ryttare ska ha giltig licens.

I rådande tider följer vi Folkhälsomyndighetens direktiv, rekommendationer och restriktioner.
Vi håller avstånd och samlas inte i grupper. Publikplats stängd.

Provlopp körs varje onsdag om det anmäls tillräckligt med hästar.
Första start kl. 14.00.
Anmälan samma dag senast kl. 10.00 på tel. 0480-44 35 50.
Fr o m november testar vi att ändra anmälningstiden till tisdagar kl. 9-10, anmälan via mail anethe.jonsson@kalmar.travsport.se eller 0480-44 35 55. Rangordna vid anmälan vilken klass som önskas.
Provloppen körs med 20 minuters intervaller.

Följande klasser finns:

Lopp 1:  Tidsbegränsat till 1.23 första varvet sen fri fart
Lopp 2:  För hästar med 0 kr
Lopp 3:  Tillägg 20 m vid varje vunna 10 000 kr
Lopp 4:  Tillägg 20 vid vunna 40 000 kr
Lopp 5:  Tillägg 20 vid vunna 100 000 kr

 

Minst 5 hästar för att provlopp ska köras. Vid för få anmälda slås de olika klasserna ihop.
Önskas startbil anmäls det samma dag.