Provlopp

Provstarter med startbil kl. 13.00 tisdag 11 juni. Anmälan till Anethe på 070-344 04 87.

OBS! Anmälan DAGEN INNAN kl. 9-10 efter önskemål från en del av våra aktiva. Listan publiceras senast kl. 9.00 på onsdagen.

Provloppen körs med 20 minuters intervaller.

Följande klasser finns:

Lopp 1:  För hästar med 0 kr
Lopp 2:  Tillägg 20 m vid varje vunna 10 000 kr
Lopp 3:  Tillägg 20 vid vunna 40 000 kr
Lopp 4:  Tillägg 20 vid vunna 100 000 kr

Minst 5 hästar för att provlopp ska köras. Vid för få anmälda slås de olika klasserna ihop.
Önskas startbil anmäls det samtidigt med provloppsanmälan.

Provloppsregler: hästen ska vara upptagen på träningslista, ha giltig vaccination samt körsven/ryttare ska ha giltig licens.