Tävlingsrutiner

ALKOTEST
Samtliga körsvenner/ryttare ska alkotestas uppe hos stallvakten senast 1 timme innan de kör/rider ut i sitt första lopp.
Körsven/ryttare är att betrakta som anländ till banan när alkotest är utförd.

BESTRAFFNING
Meddelas på resultatlistorna.

DEFILERING
Ekipagekontrollanten kallar till defilering genom högtalare. Samling i defileringsvolten ska ske inom den tid som anges. Direkt vid defilering ropas “fem minuter till start”. Anspänd checkrem är tillåten. Alla ekipage vänder upp vid 2140-starten och gör provstart direkt.

DISKVALIFIKATION
Löpningsreferatet bryts och diskvalificeringen ropas ut. Hästens nummer hängs ut på bandomartornets räcke (på innerplan)

GÄSTBOXAR/GÄSTBOXLISTOR
Gästboxarna är plomberade efter rengörning och desinficering.
Tränare bryter själv plomberingen när hästen ställs in. Skulle plomberingen vara bruten eller om tränare ej är nöjd med rengörningen skall kontakt tagas med Inskrivningen innan boxen tas i bruk. När plomberingen brutits och hästen ställts in har tränaren accepterat boxen och dess skick.
Strömedlet är spån och inget annat strömedel får läggas in.
Hö ska ges i hönät, ej direkt på golvet!
All medicinering samt behandling av häst i gästbox/stallgång är absolut förbjudet liksom uppstallning av hästar under medicinering och den efterföljande karenstiden. 
Gästboxlistan finns anslagen ho stallvakten.

EJ VOJLOCK
får användas fram till tidpunkten för bilprovstarten (normalt en timme före start av lopp 1) och ska anmälas till sekretariatet senast kl. 10.00 tävlingsdagen. Gästbox kan ej garanteras. Häst ej licensierad på Kalmartravet debiteras banavgift.

FÖRHÖRSRUM
finns på Stallfikets gavel mot nerfarten till tävlingsbanan. Där finns möjlighet att se översiktfilmen.

HOVSLAGARE
Jourhavande hovslagare finns EJ tillgänglig under tävlingsdagen.

IDENTIFIERING
Utanför provtagningsstallet. Lista på de som ska id-kollas finns på inskrivningen samt på gästboxlistan.

JOURHAVANDE VETERINÄR
Kontakta inskrivningen eller banveterinär för kontakt med jourhavande veterinär under tävlingstid.

NUMMERTECKEN
Hämtas på inskrivningen. Ska lämnas tillbaka väl rengjorda senast 20 min efter sista loppets starttid.

PARKERING
Behöriga bilar/transporter med mera ska parkeras på anvisad/markerad plats.

PRISCEREMONIER
Vinnarcirkeln ligger vid sidan om upploppsrakan mot publikplats. Vid hederspris kliver kusken av och hästen tas om hand av Kalmartravets personal. Innan segerintervjun fotografering.

PROVSTARTER
Direkt vid avslutad defilering. Vänd upp vid 2140-starten och provstarten körs direkt.
Provstart bakom startbil, normalt en timme före start av lopp 1.
I lopp utskrivna med autostart och högst 100.000 kr, samt alla 2-åringslopp med auto, tillämpar vi en extra bilprovstart efter defileringen med ca 3,5 min kvar till start. Bilen står 500 m kvar och släpper deltagarna vid startplatsen. De som inte önskar deltaga uppehåller sig på bortre långsidan.

PROVTAGNINGSSTALL
Beläget till vänster om uppfarten från tävlingsbanan.

SKO-/VAGNSINFORMATION
för samtliga lopp skall lämnas senast 15 minuter före första loppets start. Tränaren lämnar själv informationen via sitt konto på travsport.se. Korrigering av lämnad information kan göras på inskrivningen på tel.  0480-44 35 69. Ingen sko- eller vagninformation ska lämnas vid kval/premielopp.  Ändring skall snarast möjligt meddelas ekipagekontrollanten. Barfotaförbud råder december – februari samt för tvååringar.

STRYKNINGAR
Via användarkontot på Svensk Travsport fram till kl. 9.00 tävlingsdagen. Övrig tid 0480-44 35 55, 070-344 04 87. Efter lopp 1 kontaktas måldomaren.

SÄKERHETSSPÅR
finns och som ska användas enl gällande regler.

VETERINÄR
Finns i kuren i stallkurvan.

VID OLYCKSFALL
Kontakta ekipagekontrollanten.

VÄGNING
Invägning av montéryttare sker i förhörsrummet som ligger på Stallfikets gavel mot nerfarten till tävlingsbanan.

VÄRMNING
Banan öppen för värmning två timmar före första start. Samtliga hästar ska använda nummertecken. Värmning i bakvarv ej tillåten efter lopp 1.