Stora banans öppethållande

28 februari, 2024

På förekommen anledning behöver vi påminna om stora banans öppettider.
Föjande gäller:

Måndag, tisdag, torsdag och fredag öppen till kl. 14.00.
Onsdag öppen till kl. 20.00.
Lördag öppen till kl. 13.00.
Tävlingsdagar är banan alltid stängd.
Söndagar stängd.
Röda dagar  – kolla hemsidan om vi öppnar upp stora banan för träning.
När stora banan är stängd då är den stängd och ingen körning får förekomma, inte ens i bakvarv.
Vid körning till rakbanan m m efter stängningstid  ska de yttersta spåren längs upploppsrakan användas för att ta sig dit. Med andra ord kör inte längre ner i banan, den är stängd och preparerad för nästa dag.

Ingen bakvarvskörning på de inre spåren är  tillåten.